Η radiomedical επε διατηρεί σταθερές και μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις με ποικίλους συνεργάτες του χώρου, διαθέτοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

της σε μια σειρά συνεργαζόμενων φορέων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

 

Δημόσια και Πανεπιστημιακά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Εργαστήρια και Ερευνητικά Κέντρα.

 

Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές

 

Εταιρείες Εμπορίας, Παραγωγής και Διακίνησης Ραδιοφαρμάκων

 

Ιδιώτες γιατροί και εξειδικευμένοι επαγγελματίες του χώρου.

© 2018 by radiomedical Ltd

we keep a caring eye on you

radiomedical επε
Πλωμαρίου 27 | Μαρούσι | Αθήνα | 151 26

t:  +30 210 6833 320
f:  +30 210 6833 321
e:  info@radiomedical.gr

radiomedical Ltd
27 Plomariou | Marousi | Athens | 151 26 | Greece

t:  +30 210 6833 320
f:  +30 210 6833 321
e:  info@radiomedical.gr