Η radiomedical επε διατηρεί σταθερές και μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις με ποικίλους συνεργάτες του χώρου, διαθέτοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

της σε μια σειρά συνεργαζόμενων φορέων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

 

Δημόσια και Πανεπιστημιακά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Εργαστήρια και Ερευνητικά Κέντρα.

 

Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές

 

Εταιρείες Εμπορίας, Παραγωγής και Διακίνησης Ραδιοφαρμάκων

 

Ιδιώτες γιατροί και εξειδικευμένοι επαγγελματίες του χώρου.

we keep a caring eye on you

radiomedical επε
Πλωμαρίου 27 | Μαρούσι | Αθήνα | 151 26

t:  +30 210 6833 320
f:  +30 210 6833 321
e:  info@radiomedical.gr

radiomedical Ltd
27 Plomariou | Marousi | Athens | 151 26 | Greece

t:  +30 210 6833 320
f:  +30 210 6833 321
e:  info@radiomedical.gr

© 2018 by radiomedical Ltd