Η radiomedical επε διατηρεί σταθερές και μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις με ποικίλους συνεργάτες του χώρου, διαθέτοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

της σε μια σειρά συνεργαζόμενων φορέων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

 

Δημόσια και Πανεπιστημιακά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Εργαστήρια και Ερευνητικά Κέντρα.

 

Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές

 

Εταιρείες Εμπορίας, Παραγωγής και Διακίνησης Ραδιοφαρμάκων

 

Ιδιώτες γιατροί και εξειδικευμένοι επαγγελματίες του χώρου.